W sobotę 25 września na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Wymysłów odbyły się ćwiczenia Kompanii Odwodowej nr 1 „Będzin” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar poszycia leśnego w starszym drzewostanie sosnowym w oddziale 219 Leśnictwa Wymysłów.

Celem ćwiczeń było:

  •  przygotowanie strażaków OSP z terenu powiatu będzińskiego do działań ratowniczo – gaśniczych podczas gaszenia pożarów obszarów zalesionych;
  •  sprawdzenie zasad alarmowania i poprawności działania systemów alarmowych jednostek OSP wchodzących w skład kompanii;
  •  sprawdzenie kompletności umundurowania, sprawności sprzętu ratowniczego i poprawności jego zamocowania w pojazdach;
  •  zapoznanie strażaków OSP z charakterystyką pożarów obszarów leśnych, przypomnienie podstawowych zasad bhp;
  •  weryfikacja umiejętności prowadzenia magistrali wodnych W-75 i dostarczania wody na duże odległości;
  •  sprawdzenie umiejętności wykorzystania posiadanego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP;
  •  praktyczne sprawdzenie znajomości i zasad taktyki działań ratowniczych dla tego typu zdarzeń;
  •  aplikacyjne sprawdzenie współdziałania PSP z innymi służbami (Służba Leśna, Policja, PRM, przedstawiciele Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Starostwa Powiatowego w Będzinie).

Foto. KP PSP Będzin

o autorze

Redakcja/Łukasz