W dniach 29 – 30 maja 2018 roku na terenie poligonu szkoleniowego Wydziału Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, przeprowadzono ćwiczenia Komponentu Medycznego PSP. Współorganizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie.

W przygotowanym scenariuszu założono wystąpienie zdarzenia masowego wskutek zderzenia szynobusu z autobusem komunikacji miejskiej. Służby ratownicze koordynujące działania, w związku z ograniczoną wydolnością systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a także dużej liczby poszkodowanych, zadysponowały na miejsce zdarzenia Komponent Medyczny. Jego zadaniem było przejęcie poszkodowanych ewakuowanych ze strefy zagrożenia, udzielenie pomocy w ramach medycznych czynności ratunkowych oraz opieka nad poszkodowanymi do czasy przetransportowania ich do szpitali – informuje Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie.

Do działania Komponentu Medycznego PSP zadysponowano:

  • Zespół dowodzenia z SA PSP Kraków,
  • Ratowników medycznych z obszar województwa małopolskiego (KM PSP Kraków, KM PSP Tarnów, KP PSP Brzesko, KP PSP Miechów),
  • SLRmed z obsadą dwóch ratowników medycznych z OSP Chrzanów,
  • Kontener Medyczny,
  • Zespół zabezpieczenia logistycznego z kontenerem logistycznym, którego obsadę stanowili kadeci I rocznika SA PSP w Krakowie.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • Sprawdzenie gotowości operacyjnej Komponentu Medycznego PSP (KOMED PSP) z SA PSP w Krakowie wraz z Małopolską Grupą Ratownictwa Medycznego (MGRM),
  • Sprawdzenie procesu alarmowania,
  • Rozwinięcie bojowe KOMED PSP i prowadzenie działań w obszarze ratownictwa medycznego przez okres 24 godzin,
  • Sprawdzenie możliwości zabezpieczenia logistycznego działań KOMED PSP przez okres 24 godzin.

Ćwiczenia zrealizowano przy udziale Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, który udostępnił sprzęt symulacji medycznej oraz skierował do ćwiczeń studentów II roku ratownictwa medycznego, którzy w założeniu ćwiczenia działali w komponencie jako współdziałające siły Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dodatkowo przygotowali pozoracje i stanowili pozorantów osób poszkodowanych.

Foto. SA PSP Kraków

o autorze

Redakcja/Łukasz