W dniach 22-23 marca na terenie powiatu polickiego przeprowadzone pierwsze w tym roku krajowe ćwiczenia pod kryptonimem ‘AZOTY-18’.

Ćwiczenia przeprowadzono dla sił i środków centralnego odwodu operacyjnego i krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego z województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Na miejsce zadysponowano również pluton logistyczny Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

Wydział operacyjny Komendy Wojewódzkiej PSP w Szczecinie przygotował scenariusz, który zakładał gwałtowne załamanie pogody (orkan ”LUDWIK”), silny wiatr, ulewne deszcze i burze. Dodatkowym utrudnieniem było zjawisko „blackout”, które pozbawia obszar ćwiczeń energii elektrycznej, a co za tym idzie łączności sieci komórkowej.

Opracowano jedenaście epizodów obejmujących tematykę taktyki działań gaśniczych i ratowniczych na poziomie specjalistycznym przewidywały działania SGRW na nietypowych konstrukcjach kratowych i 200 m kominie na terenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Grupa Azoty. Plutony gaśnicze, zmagały się z długotrwałym pożarem zbiorników mazutu oraz oleju napędowego. Dla SGRChem opracowano epizod przewidujący rozszczelnienie instalacji amoniaku oraz zdarzenie zakładające działanie z materiałem promieniotwórczym. Założenia planowane dla SGPR miały charakter długotrwały i polegały na dotarciu do osób zasypanych (uwięzionych w zasypanym samochodzie) oraz na poszukiwaniu zaginionych kategorii 1.

W trakcie epizodów strażacy współpracowali m.in. z Zakładową Strażą Pożarną ‘Police’, GPR OSP Wołczkowo, JRGH KGHM i Polską Agencją Atomistyki.

Ćwiczenia miały na celu ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego do zwalczania pożarów w obiektach przemysłowych oraz realizacji ratownictwa specjalistycznego.

Kolejne ćwiczenia na taką skalę przeprowadzone zostaną w drugim kwartale na terenie województwa łódzkiego.

Foto. Jakub Biskupski/KW PSP Szczecin

o autorze

Redakcja/Łukasz