W ubiegłym tygodniu  na terenie leśnictwa Kiczora odbyły się ćwiczenia Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w zakresie zwalczania pożarów lasów.

Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas gaszenia symulowanego pożaru. Ćwiczono elementy organizacji zaopatrzenia wodnego w przypadku gaszenia dużych pożarów w trudnym terenie górskim, w tym przetłaczanie i przepompowywanie wody na znaczne odległości, organizację łączności dowodzenia i współdziałania oraz sam proces alarmowania, dysponowania i dojazdu podmiotów ratowniczych do zdarzenia w czasie rzeczywistym.

Głównym założeniem ćwiczeń było rozwinięcie taktyczne sił i środków PSP i OSP na odległość ok. 1000 m., pozwalające na podanie sześciu prądów gaśniczych, przy równoczesnym zapewnieniu zaopatrzenia wodnego dla zastępów prowadzących działania gaśnicze gwarantujące utrzymanie ciągłości podawania skutecznych prądów gaśniczych przez co najmniej 10 min.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z JRG Limanowa, JRG Gorlice, JRG 2 Nowy Sącz, OSP Szczawa, OSP Kasinka Mała, OSP Mszana Górna, OSP Kamienica, OSP Łososina Górna i OSP Niedźwiedź.

Foto. Grzegorz Pitek

o autorze

Redakcja/Łukasz