19 września 2017 roku na terenie Mesko S.A Oddział w Pionkach zakwalifikowanego do zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej odbyły się ćwiczenia manewrowe. 

Celem ćwiczeń m. in. było:

– sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej,
– rozpoznanie operacyjne obiektu przemysłowego zakwalifikowanego do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
– doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
– sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników i sprawdzenie gotowości operacyjno technicznej.

W założeniu do ćwiczeń przyjęto, iż w jednym z magazynów zakładu doszło do wybuchu. Na skutek eksplozji budynek został zniszczony i doszło do pożaru pozostałości po zniszczonym obiekcie. Ponadto pożar rozprzestrzenił się na otaczającą roślinność i wydostał się poza obwałowanie.

Na skutek wybuchu magazynu uszkodzeniu uległ kolejny budynek i instalacja technologiczna oraz zbiornik z kwasem siarkowym poprodukcyjnym. W budynku tym na najwyższej kondygnacji poszkodowany został pracownik zakładu – brak możliwości ewakuacji schodami ze względu na uszkodzoną klatkę schodową. W bezpośredniej bliskości budynku zagrożony pożarem został również park 4 zbiorników o poj. 50 m3 każdy (dwa z alkoholem etylowym oraz dwa z eterem etylowym).

Ćwiczenia przeprowadzono w oparciu o wybrane siły i środki Kompanii Gaśniczej „Wisła” oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego „RADOM 6” oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „RADOM 7”.

Foto. KM PSP Radom

o autorze

Redakcja/Łukasz