W czwartek 27 kwietnia bieżącego roku na terenie nadleśnictwa Bolewice, na granicy powiatu międzychodzkiego i nowotomyskiego przeprowadzone zostały ćwiczenia pożarnicze doskonalące sił i środków KSRG oraz jednostek OSP spoza systemu pod kryptonimem ,,LAS 2017”.

Do akcji gaszenia pozorowanego pożaru w lesie przystąpiło ponad 150 strażaków. W ćwiczeniach zaangażowani byli także przedstawiciele i pracownicy Nadleśnictwa oraz Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych na terenach leśnych gdzie pożarem objęty był jeden oddział lasu sosnowego ok. 30 letniego. Działania polegały na współdziałaniu podmiotów ratowniczych podczas gaszenia kompleksów leśnych, sprawdzeniu stopnia zabezpieczenia zaopatrzenia wodnego, w głównej mierze praktycznego sprawdzenia sposobów dostarczania wody do działań na znaczne odległości, sprawdzeniu stanu technicznego sprzętu silnikowego użytkowanego przez jednostki OSP oraz organizacji łączności radiowej dla potrzeb akcji ratowniczo-gaśniczej przy wykorzystaniu sieci radiowej PSP.

Ćwiczenia pod kryptonimem ,,LAS 2017” przebiegły prawidłowo wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych oraz gospodarzy terenu.

Po zakończaniu oraz podsumowaniu ćwiczeń przez Komendanta Powiatowego PSP w Międzychodzie mł. bryg. Mariusza Trajnowskiego oraz Nadleśniczego p. Tadeusza Szymańskiego. Strażacy biorący udział w zmaganiach zostali zaproszeni przez przedstawicieli Nadleśnictwa na ciepły poczęstunek. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z założeniem wskazując dużą mobilizację i zaangażowanie służb ratowniczych obu powiatów.

W ćwiczeniach udział brały łącznie 22 jednostki, w tym z powiatu międzychodzkiego:

– JRG Międzychód x 3
– OSP Łowyń x 2
– OSP Kamionna
– OSP Lewice
– OSP Kurnatowice
– OSP Międzychód
– OSP Mokrzec
– OSP Dormowo
– OSP Zatom Nowy
– OSP Kaczlin
– OSP Mechnacz

 

KP PSP Międzychód

o autorze

Redakcja/Łukasz