Ćwiczenia międzywojewódzkie ‘PODKARPACKIE 2019’

W Nowej Sarzynie na Podkarpaciu odbyły się pierwsze w tym roku ćwiczenia międzywojewódzkie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Ćwiczenia pod kryptonimem ‘PODKARPACKIE 2019’ odbyły się w dniach 20 – 21 marca, składały się z szesnastu epizodów, wśród nich znalazły się również te z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego, technicznego, wodnego i wysokościowego.

W jednym z epizodów zadaniem służb było odbicie nielegalnej wytwórni narkotyków. Jej funkcję pełnił opuszczony budynek na terenie zakładów CIECH SA, gdzie podłożone zostały materiały wybuchowe, a przy wyjściu ułożono beczki z nieznaną substancją, która zaczyna wyciekać. W związku z zaistniałymi okolicznościami utworzono sztab kryzysowy, w skład którego weszły: Państwowa Straż Pożarna, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Służby Wojskowe, Inspekcja Ochrony Środowiska i Sanepid. Jego zadaniem było wypracowanie jak najlepszej koncepcji zneutralizowania problemu w możliwie jak najkrótszym czasie.

Możemy przećwiczyć praktycznie całe spektrum działań Państwowej Straży Pożarnej prowadzonych każdego dnia. Oczywiście te zdarzenia są mocno przesadzone. Mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli usuwać tego typu awarii albo działać przy takich interwencjach – powiedział mł. bryg. Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

W dwudniowych ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z województw: podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i mazowieckiego.

Ćwiczenia na taką skalę odbywają się w Polsce cztery razy, obejmują swoim zakresem ratownictwo specjalistyczne, działania w czasie powodzi, pożar lasów i pożar w obiektach przemysłowych. W tym roku Komenda Główna PSP wyjątkowo nie informuje w jakich województwach się odbędą.

Foto. powiat leżajski

Exit mobile version