W 2020 roku zgodnie z harmonogramem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na terenie kraju odbędzie się kolejna seria ćwiczeń międzywojewódzkich.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komendę Główną PSP ćwiczenia międzywojewódzkie w każdym województwie odbywają się co cztery lata. Biorą w nich udział wytypowane oddziały i pododdziały Centralnego Odwodu Operacyjnego, siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, grupy ratownicze, moduły z krajów sąsiadujących i inne służby np. policja, straż graniczna.

Polska została podzielona na cztery części. W pierwszej są województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu, w drugiej województwa: pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie i Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy, w trzeciej województwa: lubelskie, mazowieckie, podkarpackie, świętokrzyskie i Szkoła Główna Służby Pożarniczej, a w czwartej województwa: łódzkie, małopolskie, opolskie, śląskie oraz Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie i Centralna Szkoła PSP w Częstochowie.

Jaki jest plan na 2020 rok? W pierwszym kwartale strażacy będą ćwiczyli w województwie świętokrzyskim, tematyka obejmuje pożary w obiektach przemysłowych oraz ratownictwo specjalistyczne. Już teraz wiadomo, że odbędą się one w marcu na obiektach Terminalu Przeładunkowego, Bazy Paliw Płynnych PERN i wybranych zakładów w powiatach: kieleckim, skarżyskim i pińczowskim.

W drugim kwartale strażacy będą ćwiczyli zwalczanie skutków zagrożeń powodziowych w województwie wielkopolskim, w trzecim kwartale działania ratownicze w zakresie specjalistycznym w województwie opolskim, a w czwartym kwartale będą walczyli z pożarem lasu w województwie pomorskim.

Każde ćwiczenia będą trwały nieprzerwanie przez 36 godzin.

W 2018 roku ćwiczenia międzywojewódzkie odbyły się w województwach: podkarpackim – PODKARPACIE 2019, lubuskim – OGNISTA PUSZCZA, warmińsko-mazurskim – ZALEW 2019 i małopolskim – KRAKÓW 2019.

Foto. KW PSP Białystok 

o autorze

Redakcja/Łukasz