W dniach 9 -10 maja na terenie powiatu wolsztyńskiego odbyły się ćwiczenia międzynarodowego modułu do gaszenia pożarów lasów z ziemi przy użyciu pojazdów GFFFV Poznań.

W pierwszym dniu najważniejszym zadaniem było dotarcie wszystkich sił w wyznaczone miejsce koncentracji. W dalszej kolejności strażacy budowali  obozowisko aby móc prowadzić długotrwałe akcje gaśnicze. Działając w obcym terenie bardzo ważnym elementem jest prawidłowe rozpoznanie terenu, dróg i punktów charakterystycznych. Jest to kolejny punkt ćwiczeń.  Równocześnie dla wyznaczonej grupy strażaków prowadzone są zajęcia z wycinki drzew, prowadzone przez instruktora. Na zakończenie dnia przypomniane zostaną zasady działania i pracy modułu poza granicami kraju – informuje Komenda Powiatowa PSP w Wolsztynie.

W drugim dniu strażacy ćwiczyli tworzenie punktów czerpania wody w różnych warunkach, dostarczanie wody do miejsca pożaru na duże odległości oraz organizację natarcia na pożar lasu w oparciu o działka wodno-pianowe. W innym miejscu zajęcia prowadzili pilarze wycinając założony pas.

W ćwiczeniach uczestniczyło 76 strażaków i ponad 20 pojazdów.

Obecnie w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej Polska posiada sześć modułów GFFFV tj. Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław. W skład każdego modułu wchodzą strażacy oraz pojazdy i sprzęt z wyznaczonych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z danego województwa.

Foto. KP PSP Wolsztyn

o autorze

Redakcja/Łukasz