W dniach 24-26 czerwca 2014 r., na terenie pow. szczycieńskiego, w obrębie nadleśnictwa Szczytno, gm.Jedwabno, odbywają się ćwiczenia Modułu Międzynarodowego GFFFV Olsztyn, wykorzystywanego do gaszenia pożarów lasów z ziemi, przy użyciu pojazdów.

Moduł Międzynarodowy GFFFV Olsztyn jest jednym z elementów systemu utworzonego przez Państwową Straż Pożarną w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności w Unii Europejskiej.

Mechanizm został powołany do życia decyzją Rady UE z dnia 23 października 2001 r. ustanawiającą mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności. Mechanizm jest narzędziem służącym podniesieniu bezpieczeństwa, a także skutecznym środkiem zapewniającym integrację służb ratowniczych państw europejskich.

Obecnie Polska dysponuje następującymi modułami:

• &1 moduł średniej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich (MUSAR);
• &1 moduł ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej przeznaczonej do działań na terenach miejskich (HUSAR);&
•& 4 moduły pomp wysokiej wydajności (HCP);
• &1 moduł wykrywanie skażeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i jądrowych oraz pozbieranie próbek (CBRN),
• &6 modułów gaszenie pożarów lasów z ziemi, z użyciem pojazdów (GFFFV).

W ramach poszczególnych epizodów w lasach gm. Jedwabno strażacy w praktyce ćwiczyli m.in. budowę obozowiska dla własnych potrzeb, elementy taktyki gaszenia pożarów lasów, przetłaczanie wody na duże odległości z wykorzystaniem pomp dużej wydajności, usuwanie naturalnych przeszkód utrudniających dojazd do miejsc pożarów.&

Zmagania strażaków obserwował zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski.&Ćwiczenia zorganizowane zostały przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie we współpracy z Generalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Olsztynie.
&
W ćwiczeniach uczestniczą strażacy z poszczególnych jednostek ratowniczo-gaśniczych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (18 pojazdów, 72 strażaków) wspólnie ze strażakami z Obwodu Kaliningradzkiego (16 strażaków) oraz przedstawiciele służb leśnych.&W ćwiczeniach uczestniczyli również obserwatorzy i osoby podgrywające poszczególne epizody ćwiczeń. Łącznie w ćwiczeniach bierze udział ponad 100 osób. &

Źródło: straz.gov.pl

o autorze

Redakcja