Ćwiczenia na Elektrociepłowni Zofiówka PGNiG Termika

W czwartek 28 marca Komenda Miejska PSP w Jastrzębiu-Zdroju przeprowadziła ćwiczenia na terenie Elektrociepłowni Zofiówka PGNiG Termika.

Celem ćwiczeń było przeprowadzenie sprawnej ewakuacji osób z obiektów zagrożonych oraz doskonalenie taktyki prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych naszej jednostki przy współudziale jastrzębskich jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz zakładowej straży pożarnej.

Założeniem ćwiczeń był pozorowany pożar budynku gospodarki lekkim olejem opałowym. Dodatkowe zagrożenie stanowił zbiornik z lekkim olejem opałowym o pojemności 150 m3, który w przyjętej pozoracji miał uszkodzony zawór. Uszkodzenie to stwarzało niebezpieczeństwo wycieku i zapalenia się oleju.

Tak skomplikowane zadanie wymagało od strażaków wieloetapowego działania i przyjęcia przez kierującego działaniem ratowniczym odpowiedniej taktyki. Należy wspomnieć, że priorytetem w tego typu zdarzeniach jest przede wszystkim ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz w początkowej fazie obrona zagrożonych obiektów. Obszar działań został podzielony na odcinki bojowe. Istotnym zadaniem było uzyskanie odpowiedniego wydatku wody, który umożliwił skuteczne przeprowadzenie natarcia na palący się obiekt i ugaszenie go przy jednoczesnej obronie zbiornika z olejem. Do osiągnięcia tego celu należało zapewnić ciągłość dostawy środka gaśniczego jakim w tym przypadku była woda ze zbiorników zlokalizowanych na terenie zakładu – poinformował kpt. Łukasz Cepiel.

Foto. Michał Piątek/KM PSP Jastrzębie-Zdrój

Exit mobile version