21 lutego 2012 roku o godzinie 14:00 Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni otrzymał informację o pożarze pomieszczenia, wentylatorni w hali widowiskowo – sportowej przy ulicy Kazimierza Górskiego 8.

Na miejsce zdarzenia oficer dyżurny zasysponował Jednostkę Ratowniczo – Gaśnicza nr 1,3,4 w Gdyni oraz Ochotniczą Straż Pożarną Wiczlino. Podczas działań gaśniczych oraz przeszukania obiektu odnaleziono dwie osoby poszkodowane, które ewakuowano do strefy bezpiecznej, tam oczekiwali na nich ratownicy medyczni, którzy udzieli im pierwszej pomocy.

Celem ćwiczeń było zapoznanie się z nowoczesnym systemem zabezpieczania przeciwpożarowego, zaznajomienie strażaków – ratowników z rozmieszczeniem pomieszczeń technicznych obiektu oraz sprawdzenie gotowości do działań bojowych wszystkich uczestniczących jednostek.

Po zakończonej akcji dowódca omówił ćwiczenia, oprowadził strażaków po hali zwracając szczególną uwagę na rozlokowanie sprzętu przeciwpożarowego, wyjść ewakuacyjnych oraz przedstawił symulację powiadamiania gości obiektu o zaistniałym zagrożeniu i konieczności ewakuacji . Ćwiczenia zostały przeprowadzone bardzo sprawnie, co świadczy o wysokim poziomie wyszkolenia gdyńskich strażaków.

o autorze

Redakcja