Ćwiczenia na obszarach leśnych powiatu hajnowskiego

20 lipca 2023 roku na terenie powiatu hajnowskiego w okolicy miejscowości Połowce na obszarach leśnych Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim odbyły się ćwiczenia z zakresu dostarczania wody na duże odległości podczas pożarów lasów.

W ćwiczeniach udział wzięły zastępy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce i Ochotniczych Straży Pożarnych z Gmin Czeremcha, Kleszczele i Dubicze Cerkiewne oraz zastępy wchodzące w skład Plutonu Gaśniczego Hajnówka będącego elementem wojewódzkiego odwodu operacyjnego, tj. OSP Kleszczele, OSP Narew i OSP Narewka, a także obserwatorzy z KW PSP w Białymstoku. W sumie w ćwiczeniach brało udział 14 zastępów i 45 strażaków oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Bielsk.

Głównym celem założenia było zbudowanie magistrali wodnej przy pomocy samochodu wężowego z punktu czerpania wody do miejsca pożaru. Dostarczanie wody realizowano za pomocą systemu przetłaczania, który pozwala osiągnąć najkorzystniejsze parametry przepływu wody.

Strażacy biorący udział w ćwiczeniach mieli możliwość zapoznania się ze specjalnym samochodem wężowym. W części teoretycznej ćwiczeń omówiono zasysanie wody ze zbiorników wodnych, system dowożenia wody, przetłaczania i przepompowywania oraz możliwość wykorzystania potencjału autopomp będących wyposażeniem pojazdów pożarniczych. Porównano różne metody dostarczania wody na duże odległości, w tym system przepompowywania oraz przetłaczania wody.

Przeprowadzone ćwiczenia były okazją do doskonalenia zawodowego w zakresie wariantów podejmowanych działań podczas pożarów na obszarach leśnych, wielkopowierzchniowych jak również wszelkich zdarzeniach, które wymagają dużego zapotrzebowania na wodę.

Opracowanie: kpt. Marcin Gacuta, KP PSP w Hajnówce

Zdjęcia: str. Paweł Wołkowycki, KP PSP w Hajnówce

Exit mobile version