W środę 25 sierpnia 2021 r. na terenie Przetwórni Odpadów Komunalnych przy ul. Małyszyńskiej 180 w Gorzowie Wlkp. zarządzanej przez firmę INNEKO przeprowadzone zostały ćwiczenia sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu gorzowskiego.

Szczegółowe cele ćwiczeń zakładały m.in. przećwiczenie procedur wewnętrznych przez pracowników zakładu, zapoznanie się ratowników PSP i OSP ze specyfiką obiektu oraz terenu przyległego, stworzenie systemu zaopatrzenia wodnego w oparciu o przenośne zbiorniki wodne, sieć hydrantową oraz samochody pożarnicze (w tym nowo pozyskany kontener wężowy). Sprawdzone zostały ponadto umiejętności z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas wypadków z udziałem osób postronnych jak również zwrócona została uwaga na przestrzeganie zasad BHP podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na wysypisku śmieci (kwestia używania aparatów OUO podczas pożarów materiałów generujących duże ilości toksycznych substancji).

Z ramienia firmy Inneko ćwiczenia nadzorował Prezes Zarządu – Pan Łukasz Marcinkiewicz ze współpracownikami, natomiast z ramienia KM PSP w Gorzowie Wlkp. Komendant Miejski – bryg. Krystian Kosela wraz z Zastępcą – mł. bryg. Jarosławem Rojną oraz dowódcami jednostek ratowniczo – gaśniczych.

Źródło: KM PSP Gorzów Wlkp. 

o autorze

Redakcja/Łukasz