22 października br. na terenie zakładu Grupy AWW w Kaliszu odbyły się praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze z udziałem jednostek PSP i OSP z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizacje następujących założeń: przeprowadzenie ewakuacji pracowników z poszczególnych budynków zakładu, prowadzenie działań gaśniczych w natarciu z użyciem środka pianotwórczego znajdującego się na terenie zakładu, oraz zbudowanie magistrali wodnej na odległość 300 metrów o wydajności 1600 l/min z pobliskiego punktu czerpania wody. Za budowę magistrali odpowiadał Pluton WOO „KALISZ”. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, którym strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Do organizacji łączności na terenie akcji wykorzystano samochód dowodzenia i łączności (SLDiŁ) – poinformował asp. Szymon Zieliński z kaliskiej straży pożarnej. 

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i 2 z Kalisza, OSP Kalisz – Sulisławice oraz  Pluton WOO „KALISZ” składający się z jednostek z OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis, OSP Pólko. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanych zadań.

Foto. asp. Szymon Zieliński, sekc. Jakub Pietrzak

o autorze

Redakcja/Łukasz