We wtorek 19 października na terenie Stacji Pomp PERN w miejscowości Puszcza Miejska przeprowadzone zostały ćwiczenia straży pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar ropy naftowej na terenie zakładu oraz pożar przyległych upraw rolnych i lasu. Zostały one poprzedzone ćwiczeniami aplikacyjnymi, które odbyły się dzień wcześniej.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie planu operacyjno-ratowniczego, sprawdzenie obowiązujących procedur i wypracowanie praktycznych metod postępowania podczas akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie Stacji Pomp SC-2 Rypin PERN S.A. i obiektach przyległych do zakładu oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia oraz zasad współdziałania PSP z podmiotami ratowniczymi.

Wzięły w nich udział wydzielone siły i środki Komendy Powiatowej PSP w Rypinie, jednostki OSP z powiatu rypińskiego, samochód dowodzenia i łączności z KP PSP Świecie i Zakładowa Straż Pożarna PERN z Płocka. W czasie prowadzonych działań strażacy współpracowali z pracownikami zakładu PERN S.A., Policją i  Nadleśnictwem Skrwilno.

Foto. PSP Rypin 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl