W środę 30 września na terenie Terminalu Przeładunkowego Gazu Płynnego Novatek Green Energy w Woli Żydowskiej odbyły się ćwiczenia pododdziałów Państwowej Straży Pożarnej.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wyciek gazu LPG zarówno w fazie gazowej jak i ciekłej.  Strażacy z JRG Pińczów oraz Specjalistycznych Grup Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego doskonalili elementy uszczelniania wycieków gazu LPG jak również sprawdzali skuteczność współpracy pomiędzy jednostkami poziomu podstawowego i specjalistycznego. Podczas ćwiczeń zrealizowano ich główne cele oraz założenia z zachowaniem zasad bhp – przekazał st. kpt. Mateusz Tarka ze straży pożarnej w Pińczowie.

Ćwiczenia miały przede wszystkim na celu sprawdzenie procedur zawartych w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym opracowanym dla Terminalu w Woli Żydowskiej.

Foto. KW PSP Kielce

o autorze

Redakcja/Łukasz