W ubiegłym tygodniu strażacy pełniący służbę w gliwickiej straży pożarnej wzięli udział w ćwiczeniach obiektowych.

Podczas ćwiczeń poruszone zostały zagadnienia związane z gaszeniem pożarów wewnętrznych, w tym wyposażenie roty gaśniczej, budowa linii gaśniczej na wyższe kondygnacje, metoda otwarcia drzwi, operowanie prądami gaśniczymi, reset pożaru, współpraca w rocie i wentylacja taktyczna, w tym izolacja pożaru oraz hydrowentylacja.

Foto. KM PSP Gliwice 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl