W środę, 28 lutego służby i podmioty ratownicze przeprowadziły ćwiczenia pod kryptonimem „Mundial Gronowo 2018”.  Zasadniczym celem ćwiczeń było prowadzenie i koordynacja działań w przypadku zakłócenia porządku prawnego na terenie drogowego przejścia granicznego przez kibiców udających się autobusem na mecz w piłce nożnej MŚ 2018 w Kaliningradzie.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w trakcie odprawy granicznej grupa kibiców podróżująca autokarem przejawia swoje mocne niezadowolenie spowodowane w ich mniemaniu długim czasem oczekiwania na odprawę graniczną. Swoje niezadowolenie wyrażają poprzez głośne i wulgarne zachowanie w stosunku do funkcjonariuszy SG, którzy przystępują do odprawy granicznej podczas. Zachowanie podróżnych /kibiców/ uniemożliwia przeprowadzenia sprawnej kontroli granicznej, wobec powyższego funkcjonariusze wychodzą z kontrolowanego autobusu. Kolejna próba przeprowadzenia kontroli nie udaje się. Dochodzi do czynnej napaści na funkcjonariusza przez jednego z kibiców. Wobec agresji kierownik zmiany na przejściu granicznym przekazuje informacje o podjęciu działań zmierzających do opanowania agresji oraz zapewnienia ładu i porządku w terytorialnym zasięgu drogowego przejścia granicznego w Gronowie. W samochodzie osobowym, który ustawił się do kontroli za autobusem, podróżny w wyniku nieumiejętnego posługiwania się racą, doprowadza do jej odpalenia. W wyniku tego zdarzenia auto zapala się natomiast podróżujący doznają poparzenia ciała. Działania gaśnicze z wykorzystaniem podręcznego sprzętu gaśniczego rozpoczynają funkcjonariusze Straży Granicznej oraz Krajowej Administracji Skarbowej.  Próba ugaszenia pojazdu nie przynosi spodziewanego efektu, na miejsce pożaru zostaje wezwana Państwowa Straż Pożarna /JRG PSP Braniewo/.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było:

– doskonalenie umiejętności kierowania działaniami w sytuacjach kryzysowych;

– sprawdzenie systemu szybkiej wymiany informacji w sieci łączności współdziałania i kierowania;

– doskonalenie umiejętności dowodzenia w dynamicznie zmieniającej się sytuacji operacyjnej;

– sprawdzenie poprawności określania przewidywanych zagrożeń w trakcie prowadzonych działań oraz sposoby przeciwdziałania zagrożeniom;

– sprawdzenie współdziałania funkcjonariuszy z PSG Braniewo, Wydziału Zabezpieczenia Działań W-MOSG, Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie, Komendy Powiatowej Policji w Braniewie, Krajowej Administracji Skarbowej, Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie.

To pierwsze w tym roku ćwiczenia zgrywające służb i podmiotów na terenie powiatu braniewskiego, które ukierunkowane zostały na wzrost ruchu granicznego z uwagi na organizowane wydarzenie sportowe.

Opracował – Foto: mł. bryg. Ireneusz Ścibiorek – oficer prasowy KP PSP w Braniewie

o autorze

Redakcja/Łukasz