27 czerwca 2022 roku na terenie PKN Orlen Zakład Produkcyjny oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. w Płocku odbyły się ćwiczenia praktyczne „Orlen 2022”.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, która sprawuje nadzór nad zakładami o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie województwa mazowieckiego, przy współpracy Komendy Miejskiej PSP w Płocku, ZSP PKN ORLEN oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska  (Dz.U.2021.0.1973 t.j.), w cyklu 3-letnim organizuje ćwiczenia praktyczne, na podstawie których weryfikowane są zapisy Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego Zakładu. Podczas tych ćwiiczeń w pracy sztabu biorą udział przedstawiciele innych służb i instytucji, takich, jak: Inspekcja Ochrony Środowiska, poszczególne szczeble zarządzania kryzysowego, służby miejskie oraz Policja.

Głównymi celami ćwiczeń między innymi było sprawdzenie funkcjonowania Zewnętrznego Planu Operacyjno-Ratowniczego dla zakładu PKN Orlen Zakład Produkcyjny w Płocku, sprawdzenie funkcjonowania w zakładach Wewnętrznych Planów Operacyjno-Ratowniczych oraz ich przydatności podczas rzeczywistych działań ratowniczo-gaśniczych, prowadzenie na terenach zakładów działań ratowniczo-gaśniczych oraz specjalistycznych działań z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego przy użyciu sił i środków ZSP i PSP oraz innych podmiotów ratowniczych, sprawdzenie współdziałania służb technicznych zakładów i jednostek ZSP, przy prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych przed przybyciem jednostek PSP i po ich przybyciu oraz sprawdzenie współpracy z innymi instytucjami.

Ćwiczenia nadzorował st. bryg. Artur Gonera Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Ćwiczenia manewrowe przeprowadzono w oparciu o siły i środki z terenu województwa mazowieckiego:

  • wydzielone siły i środki KM PSP w Płocku,
  • siły i środki ZSP PKN Orlen,
  • SGRChem-Eko „Warszawa 6” COO,
  • SGRChem-Eko „Płock 6” COO,
  • SGRW-N „Płock 5” COO,
  • SGRChem-Eko „Ostrołęka 6” COO,
  • SGRW „Płock 7” COO,
  • SGRW „Warszawa 7” COO.

Opracowanie i zdjęcia: sekc. Katarzyna Urbanowska – Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl