W dniach 24, 26 i 27 września Komenda Wojewódzka PSP w Opolu przeprowadziła niezapowiedziane ćwiczenia pk. „Przepompowywanie 2019”.

Ćwiczenia odbyły się na terenie Nadleśnictw Opole, Prószków i Tułowice.

Celem ćwiczenia było sprawdzenie możliwości operacyjno-taktycznych Pierwszej Kompanii Gaśniczej COO „Opole” podczas gaszenia pożarów lasów oraz pożarów wielkopowierzchniowych w zakresie zapewnienia adekwatnego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych poprzez dostarczanie wody na duże odległości z wykorzystaniem układów pompowo-wężowych – informuje Komenda Wojewódzka PSP.

W ramach ćwiczeń dokonano sprawdzenia wariantów rozwinięć zgodnie z „Instrukcją rozwinięć bojowych kompanii gaśniczej COO KSRG w zakresie budowy układów pompowo-wężowych zaopatrzenia wodnego”.

Foto. KW PSP Opole

o autorze

Redakcja/Łukasz