W dniach 10 i 11 kwietnia na terenie Nadleśnictwa Lubsko przeprowadzone zostały wspólne ćwiczenia Lasów Państwowych i straży pożarnej.

Scenariusz zakładał, że w oddziale 322 leśnictwa Zasieki na skutek celowego podpalenia składowanych na zrębie drzew doszło do zainicjowania pożaru, który dynamicznie rozprzestrzeniał się po powierzchni oddziału początkowo obejmując pokrycie gleby. Powstanie pożaru w porze nocnej przyczyniło się do relatywnie długiego okresu swobodnego rozwoju pożaru. Późne zauważenie pożaru oraz utrudnienia w organizacji systemu dostarczania wody sprawiły, że pożar dynamicznie rozprzestrzeniał się zmieniając postać z pożaru pokrycia gleby miejscowo przechodząc w pożar całkowity drzewostanu.

Celem było doskonalenie ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych, w tym sprawdzenie gotowości bojowej sił Straży Pożarnej i Lasów Państwowych oraz skuteczności działania procedur w praktyce.

W ćwiczeniach wykorzystano siły powiatu żarskiego, Wojewódzkiej Brygady Centralnego Odwodu Operacyjnego oraz siły Lasów Państwowych. W sumie 340 osób i 90 pojazdów.

Foto. KW PSP Gorzów Wlkp. i Lasy Państwowe

o autorze

Redakcja/Łukasz