11 października na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  w Nowym Sączu odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem „Fala 2018”.

W pierwszej części odbyły się ćwiczenia sztabowe, a w drugiej części ćwiczenia praktyczne.  Założono, że w wyniku ruchów tektonicznych uszkodzona została zapora w Czorsztynie na Dunajcu. W związku z tym przewidywane było wystąpienie fali powodziowej na Dunajcu, która zagraża obiektom PWSZ w Nowym Sączu przy ulicy  Kościuszki.  Równocześnie w PWSZ pojawiła się nieznana substancja chemiczna. W pierwszej fazie ćwiczeń odbyła się ewakuacja Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu w związku z rozpoznanym zagrożeniem chemicznym i powodziowym. Udzielano pomocy medycznej poszkodowanym studentom, którzy ucierpieli  w wyniku przeprowadzonej ewakuacji .

Pomocy poszkodowanym udzielana była  przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe oraz Komponent Medyczny PSP.

Grupa Ratownictwa chemiczno-ekologicznego z JRG nr 1 w Nowym Sączu  rozpoznawała zagrożenia chemiczne. Przeprowadzała dekontaminację osób, które miały styczność z substancją chemiczną.  Udzielano pomocy medycznej poszkodowanym studentom  i pracownikom PWSZ,  którzy mieli kontakt z substancją chemiczną.

Prowadzone było rozpoznanie z powietrza przy użyciu drona KOSG prawego międzywala rzeki Dunajec w poszukiwaniu osób znajdujących się w strefie realnego zagrożenia powodziowego. Podnoszono obniżoną  koronę wałów przeciwpowodziowych przy użyciu zapory – rękawa wodnego oraz worków z piaskiem. Osoby zaginione poszukiwali ratownicy z grupy poszukiwawczo-ratowniczej.

W ćwiczeniach brali udział strażacy PSP, OSP z KSRG, Policja, Pogotowie ratunkowe, Straż Graniczna, służby Zarządzania Kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej.

KM PSP Nowy Sącz

Foto. KM PSP/UM Nowy Sącz

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl