18 czerwca 2015 roku w Moszczenicy (woj. łódzkie) odbyły się ćwiczenia z zakresu poszukiwania osób znajdujących się pod gruzami i pod wodą.

Ćwiczenia pod kryptonimem ‘Moszczenica 2015’ zorganizowane przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi odbyły się na terenie byłych zakładów włókienniczych ‘Fabryka Endera’ i okolicznym akwenie wodnym. Ich celem było między innymi sprawdzenie możliwości pododdziałów Centralnego Odwodu Operacyjnego i Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego podczas działań związanych z poszukiwaniem osób pod gruzami zawalonego budynku i pod wodą, ewakuacji osób z wysokich budynków a także udzielenie poszkodowanym kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych z województwa łódzkiego, w tym Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „ŁÓDŹ”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego „ŁÓDŹ”, Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego „PIOTRKÓW”, Pluton Specjalny „ŁÓDŹ” oraz Policja i Państwowe Ratownictwo Medyczne.

W rolę pozorantów wcielili się harcerze z Harcerskiego Związku Drużyn 54-tych i studenci z Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Piotrkowie Trybunalskim.

Kierującym działaniami ratowniczymi był zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim – st. bryg. Paweł Kardas.

Foto.KW PSP Łódź, KM PSP Piotrków Trybunalski.

o autorze

Redakcja