Blisko 260 strażaków i 60 pojazdów zaangażowano w ćwiczenia powodziowe pk. ‘RUSAŁKA 2022’, które odbyły się w dniach 6-8 kwietnia na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.

Każdy dzień ćwiczeń podzielony był na dwie części. Pierwsza z nich stanowiła warsztaty szkoleniowe dla strażaków z zakresu umiejętności obsługi mobilnej dozowarki NEPTUN przeznaczonej do zasypywania worków piaskiem.

Druga część stanowiła założenie praktyczne związane bezpośrednio z ochroną terenów przed zalaniem w związku z intensywnymi i długotrwałymi opadami deszczu. Elementy ćwiczenia praktycznego zawierały między innymi:

  • umacnianie, budowę  i zabezpieczanie szkodliwych przebić hydraulicznych wałów przeciwpowodziowych oraz stałe monitorowanie konstrukcji wału i innych budowli hydrotechnicznych,
  • organizację działań ratowniczych związków taktycznych jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenach zagrożonych powodzią,
  • zawiązanie sztabu Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu na potrzeby współpracy ze służbami zarządzania kryzysowego przy wykorzystaniu samochodu specjalnego dowodzenia i łączności Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu oraz
  • koordynację działań przez sztab oraz wypracowywanie strategii przy współpracy z Powiatowym i Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.

Ćwiczenia realizowane były w rejonie rzeki Odry w gminach Kędzierzyn-Koźle, Cisek i Reńska Wieś.

Foto. Komendanta Powiatowego PSP w Kędzierzynie-Koźlu

 

 

 

 

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl