W dniu 16 października br. odbyły się ćwiczenia doskonalące w zakresie działań ratowniczo – gaśniczych na obiekcie użyteczności publicznej – Górski Dom Turysty PTTK „Pod Biskupią Kopą”.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z KP PSP w Nysie i podległej JRG Głuchołazy, wybrane jednostki OSP z gminy Głuchołazy oraz IV Kompania Gaśnicza Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego, w skład której wchodzą wybrane jednostki OSP z powiatu nyskiego i powiatu brzeskiego.

Głównymi celami ćwiczeń było:

  • doskonalenie procedur alarmowania, powiadamiania i dysponowania zasobów ratowniczych,
  • doskonalenie współdziałania PSP z jednostkami OSP,
  • doskonalenie kadry dowódczej w kierowaniu działaniami ratowniczymi,
  • poznanie specyfiki terenu Biskupiej Kopy oraz sprawdzenie możliwości dojazdu do obiektu schroniska,
  • realizacja zaopatrzenia wodnego na potrzeby działań gaśniczych w warunkach górskich.
Głównym założeniem było jak najszybsze dotarcie do pożaru, który powstał wskutek nieumyślnego zaprószenia ognia przez turystów – gości schroniska. Silne zadymienie odcina drogę ucieczki 6 osobom (pozorantom), które wymagają natychmiastowej ewakuacji. Po ewakuacji poszkodowanych rozpoczęto działania gaśnicze w schronisku, a także na terenie lasu powyżej schroniska, gdzie przeniósł się hipotetyczny pożar.

o autorze

Redakcja