W dniu 9 września 2009 roku kilka minut po godzinie 13:00 do Miejskiego Stanowiska Kierowania dotarło zgłoszenie o pożarze jaki powstał w Wielkopolskim Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii przy ul. Szamarzewskiego 62 w Poznaniu. W taki sposób rozpoczęły się ćwiczenia poznańskich strażaków pod hasłem „Działania personelu Szpitala (Oddziałów) w warunkach pożaru, współdziałanie z Jednostkami Ratowniczymi w ramach akcji ratowniczo – gaśniczej”.

Zadania postawione przed naszymi strażakami miały na celu przede wszystkim praktyczne sprawdzenie możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w tego typu obiektach, ale również umożliwiały doskonalenie działań pracowników szpitala na wypadek powstania ewentualnego zagrożenia pożarowego.&Pozwalały również na praktyczne przećwiczenie działań przez ratowników oraz personel szpitala w sytuacji ewakuacji pacjentów poza jego teren oraz współdziałania w ramach prowadzonej akcji ratowniczo – gaśniczej.

Podczas ćwiczeń sprawdzono również drogi dojazdowe do budynków, [galeria=5,prawa]drogi wewnętrzne, możliwości rozstawienia drabiny mechanicznej, a także hydranty znajdujące się na terenie Centrum Pulmunologii.
W ćwiczeniach zgrywających udział wzięły wydzielone siły i środki z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1, 2 oraz 4, a całością akcji dowodził Dowódca JRG nr 2 asp. sztab. Rafał Śmigielski.

Kierowanie działaniem ratowniczym przejął Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Poznaniu bryg. Jerzy Ranecki, a szefem sztabu został Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego kpt. Tomasz Krajnik. Ponadto w skład sztabu weszli:

  • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu mł. insp. Wojciech Kawa,
  • Zastępca Komendanta Komisariatu Poznań – Jeżyce kom. Maciej Krystofek,
  • przedstawiciel Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu sierż. sztab. Leszek Włodarczak,
  • przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Krzysztof Wardziński,
  • przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Poznania Maciej Kubiak,
  • przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Hubert Owczarek oraz Wacław Kalicki,
  • przedstawiciel Straży Miejskiej Poznań – Jeżyce Iwona Jaroszewicz,
  • przedstawiciele innych służb.

Podsumowania ćwiczeń dokonał Dyrektor Centrum dr hab. Aleksander Barinow – Wojewódzki, Zastępca Komendanta Miejskiego bryg. dr Jerzy Ranecki oraz&specjalista ds. obronnych Andrzej Malak.

Opracował:
st. sekc. Michał Kucierski
Wydział Operacyjno – Szkoleniowy

o autorze

Redakcja