W dniach 18, 19 i 20 styczna na terenie Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu w Świnoujściu odbyły się ćwiczenia ratownicze.

Tematem ćwiczeń było organizowanie działań ratowniczych podczas wypadku na terenie budowy trzeciego zbiornika gazu, gdzie jedna osoba została poszkodowana, a udzielenie jej pomocy wymagało wykorzystania technik z zakresu ratownictwa wysokościowego. Założonymi celami ćwiczeń były:

  • doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczych podczas ewakuacji poszkodowanego przy wykorzystaniu sprzętu ratownictwa wysokościowego;
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia;
  • doskonalenie umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego, ratownictwa technicznego oraz medycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym;
  • zapoznanie zmian służbowych JRG Nr 2 w Świnoujściu z drogami ewakuacji, drogami dojazdowymi oraz terenem budowy obiektu,
  • sprawdzenie procedur alarmowania, powiadamiania i współdziałania;
  • sprawdzenie możliwości taktycznych sił Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2.

W ćwiczeniach wzięły wszystkie trzy zmiany służbowe z JRG nr 2.

Opracowanie: bryg. Tomasz Wojciechowski, KM PSP w Świnoujściu

Zdjęcia: KM PSP w Świnoujściu

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl