W dniach 14-15 października na terenie Puszczy Noteckiej przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem ‘Moduł 2021’.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki Państwowej Straży Pożarnej wchodzące w skład Modułu Pomp Wysokiej Wydajności HCP ‘GORZÓW’.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie działania unijnego mechanizmu ochrony ludności Unii Europejskiej podczas zdarzeń związanych z zagrożeniami powodziowymi w zakresie wsparcia kraju poszkodowanego siłami ratowniczymi z Polski – informuje Lubuska Komenda Wojewódzka PSP.

Cele pośrednie ćwiczeń skupiały się na:

  • sprawdzeniu funkcjonowania zabezpieczenia logistycznego podczas dużych działań ratowniczych;
  • ocenie i optymalizacja funkcjonowania centralnego odwodu operacyjnego;
  • doskonaleniu umiejętności dowodzenia pododdziałami centralnego odwodu operacyjnego w sytuacji powodziowej przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej;
  • doskonaleniu wielopoziomowej struktury dowodzenia oraz reagowania na dynamicznie zmieniającą się sytuację;
  • przypomnieniu zasad organizacji modułów pomp wysokiej wydajności utworzonych z zasobów Państwowej Straży Pożarnej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej;
  • rozwijaniu umiejętności reagowania na nagłe zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia;
  • kształtowaniu umiejętności współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za przekazywanie informacji opinii publicznej oraz zarządzanie informacjami w sytuacjach kryzysowych.

Foto. KW PSP Gorzów Wlkp.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl