We wtorek, 26 czerwca na terenie zakładu zaliczanego do kategorii ZDR w Nowym Dworze Mazowieckim odbyły się ćwiczenia pododdziałów Mazowieckiej Brygady Odwodowej.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z terenu powiatu nowodworskiego, w tym Powiatowy Pluton Ratowniczy „Pożar – Fabryka”, wydzielone siły i środki Kompanii Gaśniczej „Narew” COO oraz Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego COO: „Warszawa 6” i „Ciechanów 6”.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał dwa epizody stanowiące tzw. reprezentatywne zdarzenia awaryjne (RZA) zawarte w Wewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym zakładu:

  • Awaria stacji redukcyjno-rozdzielczej gazu na terenie zakładu – wyciek oraz zapłon fazy gazowej, dwie osoby poszkodowane z oparzeniami termicznymi. Epizod ze względów bezpieczeństwa zmodyfikowano i wyprowadzono poza teren zakładu. W tym celu do pozoracji zastosowano trenażer, który wykorzystano do praktycznego przećwiczenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas awarii i pożarów zbiorników z gazem LPG.
  • Uszkodzenie dwóch zewnętrznych zbiorników stojących, znajdujących się na terenie zakładu. Zdarzenie powstaje wskutek błędu ludzkiego podczas prac konserwatorskich na zbiornikach. Następuje zapłon i wybuch butli z gazem technicznym. W wyniku eksplozji dochodzi do uszkodzenia króćca zbiornika zawierającego 50% nadtlenek wodoru, dochodzi do wycieku na szczelną tacę, powstaje odpad niebezpieczny,

Uszkodzony zostaje także króciec zbiornika o poj. 60 m3 zawierającego podchloryn sodowy, dochodzi do wycieku na szczelną tacę. W wyniku uszkodzeń i wycieków ze zbiorników następuje reakcja chemiczna z uwolnieniem chloru. Wskutek awarii poszkodowanych zostaje dziewięć osób.

Nad organizacją i oceną ćwiczeń czuwał zespół z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz rozjemcy ćwiczeń, a koordynację i wsparcie Kierującego Działaniem Ratowniczym na potrzeby ćwiczeń zapewniał sztab komendanta powiatowego PSP w Nowym Dworze Mazowieckim, wspierany przez specjalistów z zakładu.

Foto. KP PSP Nowy Dwór Mazowiecki

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl