25 października na terenie zakładu dużego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej SALINEX w Piechcinie, zgodnie z Rozkazem Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, odbyły się ćwiczenia praktyczne dla sił i środków ochrony przeciwpożarowej przewidzianych do działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W ćwiczeniach brały udział siły i środki z terenu powiatu żnińskiego i inowrocławskiego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, iż doszło do rozszczelnienia się cysterny z propan – butanem podczas jej rozładunku, a następnie do zapalenia wydobywającego się z niej gazu. W wyniku tego zdarzenia doszło do silnego nagrzewania się dennic zbiorników magazynowych. Celem działań było ograniczenie wpływu promieniowania cieplnego i skuteczne chłodzenie dennic i płaszcza zbiorników.

Zamiar taktyczny zakładał podanie czterech prądów wody z działek przenośnych oraz postawienie kurtyn wodnych. Zadanie udało się przez zamierzony okres czasu, zrealizować. Równolegle do prowadzonych działań związanych z podawaniem intensywnych prądów wody, dokonano ewakuacji uczniów i pracowników pobliskiej szkoły.

W działaniach brało udział 16 zastępów gaśniczych i 80 ratowników.

Foto. KP PSP Żnin

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl