Ćwiczenia SGRW-N ‘Opole’

7 grudnia na terenie starego wyrobiska przy ul. Wapiennej w Opolu odbyły się ćwiczenia zgrywające pod kryptonimem ‘PIAST-2018’ dla Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego COO ‘Opole’.

W skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Centralnego Odwodu Operacyjnego ‘OPOLE’ wchodzą grupy wodno-nurkowe z komend PSP w Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu. Grupa realizuje poziom gotowości operacyjne A, B, C.

Każda z komend przynajmniej raz w roku organizuje ćwiczenia dla całego składu Grupy celem przygotowania do wspólnych działań ratowniczych.

Głównym celem ćwiczeń ‘PIAST-2018’ była organizacja działań ratowniczych na akwenach na poziomie specjalistycznym, a scenariusz ćwiczeń zakładał m.in. poszukiwania zatopionych przedmiotów z wykorzystaniem sonaru oraz pracę narzędziami hydraulicznymi pod wodą.

Na zakończenie ćwiczeń zespół oficerów Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu przeprowadził inspekcję gotowości operacyjnej Grupy.

Foto. mł. bryg. Marek Kocielski

Exit mobile version