ROAD ACCIDENT 2017 – pod tym kryptonimem 18 października 2017r. w Świerszczowie odbyły się ćwiczenia zgrywające Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Policji z powiatu hrubieszowskiego.

Scenariusz ćwiczeń przedstawiał się następująco:

W zdarzeniu poszkodowanych jest kilkanaście osób, w tym co najmniej kilka w stanie ciężkim. Zdarzenie kwalifikuje się jako masowe – przekraczające możliwości systemu do udzielenia wszystkim niezbędnej pomocy. Wdraża się procedurę segregacji poszkodowanych TRIAGE. Zaangażowane zostają siły i środki z powiatu hrubieszowskiego, wobec braku dostatecznej ilości karetek i transportu do szpitali organizuje się polowy punkt pomocy medycznej (w namiocie). W zdarzeniu występuje też pożar jednego z pojazdów w wyniku którego jedna osoba poszkodowana doznaje ciężkich oparzeń ciała i musi zostać jak najszybciej przetransportowana  przez zespół pogotowia lotniczego do szpitala w Łęcznej.

Cele ćwiczeń:

  • Podstawowe cele postawione ćwiczeniom to:
  • sprawdzenie procedur alarmowania i dysponowania sił i środków KSRG do zdarzenia,
  • sprawdzenie sprzętu, wyposażenia przybyłych jednostek pod kątem ratownictwa technicznego i medycznego.
  • wdrażanie zaawansowanych technik  kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) jak TRAIGE, RKO z użyciem AED.
  • sprawdzenie umiejętności: prawidłowego zabezpieczenia miejsca zdarzenia, udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej w tym przećwiczenie następujących elementów ( szybkie dotarcie do poszkodowanego, szybkie badanie poszkodowanego, rozpoznanie urazów doznanych przez osoby uczestniczące w zdarzeniu, sposoby ewakuacji poszkodowanych z pojazdów, przygotowania poszkodowanych do przekazania wykwalifikowanym służbom medycznym,
  • praktyczne sprawdzenie organizacji i funkcjonowania sieci radiowych podczas prowadzenia działań przez siły i środki KSRG.
  • sprawdzenie umiejętności współpracy z SP ZOZ LPR.

W celu analizy przebiegu ćwiczeń oraz wyciągnięcia wniosków na manewry zaproszono: władze samorządowe, Pana posła Sławomira Zawiślaka, Straż Graniczną z placówki w Hrubieszowie, Straż Miejską, Policję oraz przedstawicieli SP ZOZ w Hrubieszowie.

Kierownikiem ćwiczeń był kpt. Piotr Gronowicz – komendant powiatowy PSP, kierującym działaniami (KDR) mł.bryg. Paweł Chromiec, a głównym, rozjemcą kpt. Tomasz Zwolak.

KP PSP Hrubieszów

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl