W dniach 16 – 18 listopada na terenie kraju przeprowadzone zostały ćwiczenia sprawdzające funkcjonowanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Ćwiczenia pod kryptonimem ‘PATROL’ odbywają się cyklicznie na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach.

Poniżej dwa przykładowe epizody z udziałem Państwowej Straży Pożarnej: 

16 listopada br. odbył się epizod praktycznego działania (zdarzenie radiacyjne) w miejscowości Giżycko, w usuwanie którego zaangażowane zostały grupy specjalistyczne z Komendy Powiatowej PSP w Giżycku (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno – Nurkowego) i z Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego) oraz inne służby i instytucje. Działania sił i środków PSP, które przeprowadzone zostały na jeziorze Kisajno inspekcjonowali przedstawiciele Komendanta Głównego PSP i Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

17 listopada br. realizowany był epizod na terenie jednej z firm zlokalizowanej w woj. mazowieckim, w powiecie pruszkowskim. Wzięły w nim udział wyznaczone siły i środki z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy (SGRChem-eko) i Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie.

Foto. PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl