W dniach 12, 16 i 17 listopada odbyły się ćwiczenia na terenie KWK ROW Ruch Rydułtowy z udziałem JRG Rydułtowy, JRG Wodzisław Śl. oraz ZSP KWK ROW Ruch Rydułtowy.

Celem ćwiczeń było usprawnienie współpracy między jednostkami, jak również doskonalenie umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów lub miejscowych zagrożeń w budynkach produkcyjno-magazynowych. Istotnym elementem ćwiczeń była również współpraca w zakresie organizacji akcji z kierownikami oddziałów oraz specjalistami zakładu. Dokonano również sprawdzenia praktycznych warunków ewakuacji pracowników, osób poszkodowanych  z wykorzystaniem sprzętu specjalistycznego uwzględniając warunki zagospodarowania terenu wokół budynków.

Tego typu ćwiczenia to okazja do doskonalenia wiedzy i taktyki działań gaśniczych, budowy linii wężowych z wykorzystaniem istniejących punktów czerpania wody jak również organizacji łączności na miejscu akcji. Główne ćwiczenia odbyły się w budynku zakładu przeróbczego. Po zakończeniu ćwiczeń praktycznych funkcjonariusze PSP mieli możliwość zapoznania się z istniejącą siecią wodociągową, drogami pożarowymi oraz pozostałymi obiektami znajdującymi na terenie zakładu.

Źródło: KP PSP Wodzisław Śląski 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl