Na terenie 3 Sandomierskiego Batalionu Radiotechnicznego odbył się ćwiczebny alarm pożarowy, w którym uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu.

Jak informuje KP PSP w Sandomierzu, w trakcie prowadzonego alarmu strażacy przeprowadzili działania ratowniczo – gaśnicze podczas symulowanego pożaru pomieszczenia. Z pożaru zostały ewakuowane osoby poszkodowane, które zostały przekazane załodze wojskowej karetki zespołu zabezpieczenia medycznego. Ćwiczebny alarm pożarowy był doskonałą okazją do sprawdzenia współpracy pomiędzy żołnierzami a zastępami straży pożarnej. W dalszej części ćwiczeń strażacy gasili pożar samochodu osobowego oraz pożar 11kg butli z gazem propan – butan, która uległa rozszczelnieniu i doszło do zapłonu gazu. Strażacy mieli również możliwość przeprowadzenia pokazu prawidłowego sposobu postepowania podczas pożaru rozgrzanego oleju roślinnego.

Na zakończenie ćwiczeń strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Sandomierzu przeprowadzili szkolenie w zakresie posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i sposobem jego użycia w sytuacji pożaru. Pracownicy Jednostki Wojskowej w asyście strażaków mogli ugasić pożar substancji ropopochodnych przy użyciu różnego rodzaju gaśnic.

Foto. 3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl