W dniach 9-11 marca w ramach doskonalenia zawodowego wszystkie zmiany służbowe z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bystrzycy Kłodzkiej uczestniczyły w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa technicznego.

Podczas ćwiczeń użyty został m. in. nowy sprzęt ratowniczy, który w ostatnim czasie trafił do Jednostki, tj. szybki system stabilizacji, podpory ratownicze czy zestaw hydrauliczny. Strażacy przećwiczyli różne techniki wykonywania dostępu do osób poszkodowanych, których uwolnienie warunkuje użycie narzędzi hydraulicznych. Szkoleniu towarzyszyła wymiana spostrzeżeń i doświadczeń wszystkich jego uczestników, która doprowadza do wspólnego wniosku: ,,Im więcej potu na treningu, tym mniej krwi w boju’’ – przekazał kpt. Bartosz Zdęga.

Foto. kpt. Bartosz Zdęga

o autorze

Redakcja/Łukasz