25 listopada na terenie Nadleśnictwa Kędzierzyn odbyły się ćwiczenia pk. „KSAWERY 2021” dla jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego włączonych do KSRG.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że grupa 10 rowerzystów, wypoczywając w oddziale leśnym nr 56 i 57 Nadleśnictwa Kędzierzyn została uwięziona przez drzewa, które zostały powalone w wyniku silnego wiatru. Spadające drzewa spowodowały liczne urazy osób przebywających na obozowisku, a także odcięły im drogę ucieczki. Dostęp do poszkodowanych był bardzo utrudniony, a dojazd do miejsca zdarzenia niemożliwy.  Strażacy zadysponowani na miejsce musieli w pierwszej fazie udrożnić dostęp do osób poszkodowanych wycinając powalone drzewa. Po dotarciu do obozowiska udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy 10 osobom przebywającym w lesie, a następnie ewakuowano je w miejsce bezpieczne. Założenie ćwiczeń również obejmowało procedury postępowania przy covid-19 oraz izolowane zdarzenia ratownictwa medycznego.

Głównym celem ćwiczeń było m.in.  doskonalenie organizacji dowodzenia i łączności na poziomie taktycznym zastępami OSP, sprawdzenie zakresu i możliwości taktycznych dostępnego sprzętu będącego na stanie jednostek OSP, doskonalenie umiejętności współpracy pomiędzy jednostkami OSP, sprawdzenie możliwości prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych na obszarach leśnych. 

Źródło: KP PSP Kędzierzyn-Koźle

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl