W dniu 9 czerwca 2021 roku na terenie Centralnej Składnica Uzbrojenia Komendy Stołecznej Policji (CSU KSP) zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe.

W ćwiczeniach mających na celu doskonalenie współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej z Policją udział wzięły zastępy PSP z JRG Otwock, zastępy  OSP Świdry Małe, OSP Wólka Mlądzka oraz wyznaczone siły Policji, w tym służba medyczna Policji.

W scenariuszu do ćwiczeń założono, że na terenie CSU KSP w Starej Wsi w wyniku zaprószenia ognia dochodzi do pożaru w części budynku koszarowo-warsztatowego wydzielonego na cele izolacji funkcjonariuszy i pracowników Policji zarażonych wirusem COVID-19. Silne zadymienie wydobywające się spod drzwi dostrzega jedna z osób przebywająca na kwarantannie, powiadania odpowiednie służby i przełożonego. Nie mając możliwości ewakuacji uszczelnia drzwi od środka i pozostaje w pomieszczeniu. Po podniesieniu alarmu pożarowego z pozostałych części budynku następuje ewakuacja osób. Część z nich uskarża się na duszności oraz poparzenia. Osoby, które ewakuowały się z budynku podejmują próbę samodzielnego ugaszenia pożaru, jednak w skutek wysokiej temperatury i silnego zadymienia wycofują się budynku – troje z nich doznaje oparzeń. Szybko rozwijający się pożar obejmuje swoim zasięgiem dalszą część obiektu oraz uniemożliwia ewakuację dwóch osób.

Celami do osiągnięcia w ćwiczeniach były:

– doskonalenie form współpracy pomiędzy podmiotami ratowniczymi;
– sprawdzenie oraz doskonalenie umiejętności dowodzenia przez kadrę dowódczą KP PSP
w Otwocku;
–  doskonalenie procedur ratunkowej segregacji medycznej pacjentów (triage);
– sprawdzenie praktyczne metod organizacji i prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych obejmujących swoim zakresem: gaszenie pożarów, ewakuację osób z terenów objętych pożarem przy silnym zadymieniu, udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
– doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych;
– utrwalenie zasad BHP oraz taktyki prowadzenia działań ratowniczych.

Podsumowania ćwiczeń dokonał st. bryg.  Tomasz Król – Komendant Powiatowy PSP w Otwocku, który pozytywnie ocenił realizację założonych celów ćwiczenia, osiągnięcie zamiarów taktycznych oraz postępowanie służb ratowniczych poszczególnych służb.

Opracowanie: KP PSP Otwock
Zdjęcia: ogn. Bartłomiej Baran

o autorze

Redakcja/Łukasz