14 września na terenie Leśnictwa Mnichów w miejscowości Rudki zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia taktyczno-bojowe o kryptonimie „Lasy 2021”.

Organizatorem manewrów była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie. Ogólny scenariusz zakładał 2 zasadnicze epizody:

Epizod I: Pożar kompleksu leśnego

Epizod II: Rozszczelnienie plastikowych beczek z substancją chemiczną

Działania jednostek zaangażowanych w ćwiczenia polegały na ugaszeniu pożaru lasu, neutralizacji wycieku substancji niebezpiecznej z plastikowych beczek oraz udzieleniu pomocy medycznej osobom  biorącym udział w zdarzeniu.

Do realizacji zadań zostały zaangażowane siły i środki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Jędrzejowie, Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kielc, ochotnicze straże pożarne z terenu powiatu jędrzejowskiego, pracownicy Nadleśnictwa Jędrzejów, Policja, Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego oraz Państwowe Ratownictwo Medyczne. Podczas prowadzonych ćwiczeń został utworzony sztab akcji w siedzibie szkółki leśnej „Mniszek” w Laskowie, który współpracował z dowódcą i analizując na bieżąco sytuację wypracowywał strategiczne decyzje.

Ćwiczenia wizytował naczelnik wydziału operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Kielcach bryg. Marcin Nyga.

Na zakończenie ćwiczeń dokonano wstępnego omówienia całości ćwiczenia następnie komendant powiatowy PSP w Jędrzejowie st. bryg. Paweł Jakubowski złożył wszystkim obecnym serdeczne podziękowania za udział oraz organizację ćwiczeń. Jednocześnie podkreślił, że dzięki tego typu przedsięwzięciom Państwa Straż Pożarna nieustanie rozwija się w zakresie ratowniczym, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców powiatu jędrzejowskiego.

Źródło: KP PSP Jędrzejów 

o autorze

Redakcja/Łukasz