W dniach 28 – 29 września 2017 r. na terenie zakładu  Orlen Południe S.A. Zakład Trzebinia zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe sprawdzające wewnętrzny  i zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy zakładu oraz powiatowy plan ratowniczy.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar zbiornika z benzyną  powstały w wyniku wyładowania atmosferycznego. W związku z wiatrem i promieniowaniem cieplnym zostało zagrożonych siedem sąsiadujących zbiorników znajdujących się w najbliższym otoczeniu miejsca pożaru.

W pierwszym dniu przeprowadzono ćwiczenie sztabowe, podczas którego funkcyjni straży pożarnej, przedstawiciele zakładu i służb współpracujących realizowali aplikacyjnie zadania związane z pożarem zbiornika z benzyną . W dniu następnym na terenie zakładu odbyła się część praktyczna.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki KP PSP Chrzanów, jednostki OSP włączone do KSRG  z powiatu chrzanowskiego, Zakładowa Straż Pożarna, kompania gaśnicza „SMOK-II” pluton D, pluton C (SCKn z kontenerem wężowym), Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Oświęcim”, Pluton ratowniczo-gaśniczy „Oświęcim” wariant przemysłowy, samochód dowodzenia i łączności KW PSP w Krakowie oraz dowództwo Kompani Gaśniczej „SMOK-II”, SGRChem-eko „Oświęcim” i „Tarnów-1”.

Organizatorami byli: Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie, Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie, Orlen Południe S.A. Zakład Trzebinia,  Zakładowa Straż Pożarna w Trzebini.

Foto. KP PSP Chrzanów

o autorze

Redakcja/Łukasz