W dniach 20-21 listopada 2019 r. na terenie zakładu PKN Orlen S. A. Terminal Paliw w Trzebini zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe sprawdzające wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy zakładu i powiatowy plan ratowniczy.

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar zbiornika z olejem napędowym powstały w wyniku wyładowania atmosferycznego. W związku z wiatrem i promieniowaniem cieplnym zostało zagrożonych pięć sąsiadujących zbiorników znajdujących się w najbliższym otoczeniu miejsca pożaru i pompownia.

W pierwszym dniu ćwiczeń przeprowadzono ćwiczenie sztabowe, podczas którego funkcyjni straży pożarnej, przedstawiciele zakładu i służb współpracujących realizowali aplikacyjnie zadania związane z pożarem zbiornika z olejem napędowym. Podczas ćwiczenia sztabowego wypracowano koncepcję prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, którą zrealizowano w sposób praktyczny w dniu następnym – poinformowała Małopolska Komenda Wojewódzka PSP.

W ćwiczeniach wzięło udział szesnaście zastępów straży pożarnej. Zostały one zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Krakowie, Komendę Powiatową PSP w Chrzanowie, Terminal Paliw PKN Orlen i Zakładową Straż Pożarną w Trzebini.

Foto. KW PSP Kraków  

 

o autorze

Redakcja/Łukasz