98 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczyło w ćwiczeniach „Tarnobrzeg 2017”, które odbyły się 23 i 24 maja na terenie powiatu tarnobrzeskiego.

W pierwszy dzień zorganizowano ćwiczenie aplikacyjno-sztabowe realizowane w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Durdach. Zadaniem ćwiczących było miedzy innymi nawiązanie kontaktu i współdziałanie z podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej. Niezbędnym było uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji do wypracowania koncepcji organizacji działań ratowniczych:

  • ilości zespołów PRM, możliwych do skierowania do działań,
  • szpitali, które będą mogły przyjąć poszkodowanych,
  • sposobu zabezpieczenia dróg dojazdowych do miejsca zdarzenia,
  • określenie stopnia oraz skali zagrożenia z wyznaczeniem strefy skażonej,
  • opracowanie schematu organizacji łączności na potrzeby prowadzonych działań,
  • określenie ile i jakie obiekty znajdują się w bezpośredniej strefie zagrożenia.

Drugiego dnia realizowano praktyczne ćwiczenia taktyczno-bojowe. Razem ze strażakami z powiatów w ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Policji, ratownicy Państwowego Ratownictwa Medycznego, przedstawiciele gminnego i powiatowego zarządzania kryzysowego oraz Lasów Państwowych.

Ratownicy musieli zmierzyć się z szeregiem zadań ujętych w trzech epizodach.

Dyżurny ruchu podczas obserwacji przejeżdżającego pociągu relacji Hrubieszów LHS – Sławków LHS wyczuł silny zapach niezidentyfikowanej substancji. O tym fakcie powiadomił dyżurnego ruchu stacji Wola Baranowska LHS. Informacja o zaistniałym zdarzeniu została przekazana telefonicznie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Tarnobrzegu przez Dyspozytora Zakładowego LHS Zamość.

W Knapach na drodze gminnej dochodzi do zderzenia samochodu osobowego z busem przewożącym pracowników stacji Wola Baranowska LHS. W wyniku zdarzenia bus zjeżdża z jezdni, a następnie przewraca się na bok. Samochód osobowy pozostaje na jezdni. Wewnątrz busa w momencie wypadku znajduje się 7 osób, natomiast w samochodzie osobowym 3 osoby. Dostęp do poszkodowanych jest utrudniony. Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu wymagają udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy.

W kompleksie leśnym Nadleśnictwa Nowa Dęba – Leśnictwo Krasiczyn najprawdopodobniej w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem dochodzi do pożaru. W okresie swobodnego rozwoju pożar obejmuje swym zasięgiem około 50 arów.
W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr oraz niska wilgotność ściółki leśnej) dochodzi do szybkiego rozprzestrzenienia się ognia na dużym obszarze
w kierunku gospodarstw położonych w miejscowości Durdy. Ze względu na brak dostępu do źródeł wody w miejscu prowadzonych działań gaśniczych istnieje konieczność dostarczania wody do celów gaśniczych na duże odległości.

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego oraz kompanii gaśniczej „SIARKA” WOO.

Celem ćwiczeń było doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów ksrg oraz podmiotów współdziałających z systemem podczas realizacji zadań wynikających ze specyfiki zaistniałych zagrożeń powstałych na obszarze powiatu.

Ćwiczący doskonalili także m. in. procedury dysponowania zasobów ratowniczych ksrg do działań ratowniczych oraz współpracy poszczególnych stanowisk kierowania, umiejętności kierowania działaniami na poziomie interwencyjnym i taktycznym oraz umiejętności kierowania związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.

Manewry miały na zadanie rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań, doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych z użycie dużej ilości sił i środków oraz doskonalenie współdziałania jednostek ksrg z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie

o autorze

Redakcja/Łukasz