15 kwietnia na terenie 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu przeprowadzony został ćwiczebny alarm pożarowy.

Scenariusz ćwiczenia zakładał, że w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej w jednym z budynków garażowych wybuchł pożar, który szybko się rozprzestrzenił. Służby dyżurne po ogłoszeniu alarmu podjęły praktyczne czynności przewidziane w procedurach i planie ochrony przeciwpożarowej.

Zadania dla zastępów JRG Bolesławiec i WSP Świętoszów polegały na ewakuowaniu osoby poszkodowanej znajdującej się wewnątrz garażu, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie ugaszeniu palącego się garażu.  Zastępy z jednostek OSP miały natomiast za zadanie utworzenie punktu czerpania wody na zbiorniku p.poż. i wykonanie zasilania wodnego. Dodatkowo zastęp ratownictwa technicznego SCRt Mega City miał za zadanie ewakuację cysterny paliwowej poprzez jej odholowanie poza strefę zagrożoną pożarem. Po zakończeniu realizacji założenia ćwiczeń, żołnierze z Wojskowej Straży Pożarnej przeprowadzili instruktarz stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego do gaszenia palących się cieczy ropopochodnych – informuje Komenda Powiatowa PSP w Bolesławcu.

Foto. 23 Śląski Pułk Artylerii

o autorze

Redakcja/Łukasz