W środę 15 września na terenie Bazy Paliw nr 5 PERN w Emilianowie w województwie mazowieckim przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem ‘Emilianów 2021’.

Scenariusz zakładał pożar zbiornika na olej napędowy o pojemności 10 000 m3 oraz rozprzestrzenienie się pożaru na sąsiadujący z bazą las.

Ćwiczenia miały na celu między innymi zrealizowanie założeń wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych przy użyciu wybranych sił i środków z terenu województwa mazowieckiego oraz sprawdzenie współdziałania pracowników zakładu z podmiotami ratowniczym.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki pierwszego rzutu dla zakładu, Kompania Gaśnicza COO ‘NAREW’ i jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z powiatu wołomińskiego. W sumie 34 zastępy.

Baza Paliw nr 5 w Emilianowie jest zakładem dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Foto. PSP Wołomin, PSP Wyszków, WIOŚ

o autorze

Redakcja/Łukasz