W ubiegłym tygodniu zgodnie z rozkazem Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP przeprowadzone zostały ćwiczenia w Zakładzie Dużego Ryzyka „PERN S.A.” Baza Paliw nr 22  w Małaszewiczach w powiecie bialskim.

Ćwiczenia organizowane zostały w celu sprawdzenia procedur zawartych w zewnętrznym oraz wewnętrznym planie operacyjno – ratowniczym dla zakładu dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także sprawdzenia poziomu przygotowania do realizacji obowiązków stawianych poszczególnym służbom i podmiotom ratowniczym.

Ponadto zrealizowano polecenie Komendanta Głównego PSP dotyczące sprawdzenia funkcjonowania krajowego sytemu ratowniczo – gaśniczego podczas gaszenia pożaru lasu. Scenariusz przewidywał trzy główne założenia ćwiczebne: wypadek drogowy dwóch samochodów osobowych na drodze Kobylany – Zastawek przebiegającej przez las znajdujący się w pobliżu bazy paliw, pożar lasu okalającego bazę paliw (zagrożona była grupa zbiorników z olejem napędowym), rozszczelnienie i wyciek na połączeniu kołnierzowym króćca zbiornika magazynowego.

W ćwiczeniach udział wzięły wydzielone siły i środki KM PSP w Białej Podlaskiej, KP PSP w Radzyniu Podlaskim, KP PSP w Parczewie, KP PSP we Włodawie oraz Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego ‘BIAŁA-1’, jednostki OSP z powiatu bialskiego, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej i pracownicy: Nadleśnictwa Chotyłów, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, bazy paliw „PERN S.A.”

Foto. KW PSP Lublin

o autorze

Redakcja/Łukasz