W poniedziałek 8 kwietnia na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie odbyły się ćwiczenia dla sił i środków Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie i Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu powiatu gnieźnieńskiego.

Celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie organizacji działań ratowniczo-gaśniczych na wypadek pożaru i innych zagrożeń, które mogą wystąpić na terenie firmy.

W pierwszej części ćwiczeń sprawdzano funkcjonujące w zakładzie wewnętrzne procedury alarmowania służb ratunkowych oraz nadzorowano zarządzoną przez kierownictwo zakładu ewakuację pracowników w miejsce zbiórki. Dalszy scenariusz zakładał pożar hałdy śmieci znajdującej się na terenie zakładu oraz udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie, która spadła z rusztowania i doznała urazu – informuje st.kpt. Jarosław Łagutoczkin z KP PSP Gniezno.

Podczas ćwiczeń strażacy doskonalili organizację zaopatrzenia wodnego na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczej a także kontynuowali doskonalenie z zakresu organizacji łączności na potrzeby KDR wykorzystując kanał dowodzenia i współdziałania.

Foto. KP PSP w Gnieźnie

o autorze

Redakcja/Łukasz