15 listopada na terenie ANWIL S.A. we Włocławku odbyły się ćwiczenia sprawdzające Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy dla terenu narażonego na skutki awarii przemysłowej. Organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP w Toruniu.

Celem ćwiczeń było m.in. ocenienie stanu gotowości operacyjno-technicznej sił i środków zadysponowanych do ćwiczeń oraz współdziałanie poszczególnych służb. Zostały również przetestowane syreny alarmowe oraz światła blokadowe ruchu kołowego na drodze krajowej nr 91.

Założono, że medium stanowiące zagrożenie to ciekły chlorowodór wydobywający się do atmosfery z powstałej nieszczelności na połączeniu kołnierzowym, na linii ramy płynowskazu za zbiornikiem. Zdarzenie to powoduje wyciek ciekłego chlorowodoru. Substancja rozprzestrzenia się tworząc rozlewisko na powierzchni betonowej pod konstrukcją i dyspersję chmury gazowej do atmosfery na odległość, w zależności od prędkości wiatrów, od kilku do kilkunastu kilometrów. Wymaga to ewakuacji ludności – poinformowała Komenda Wojewódzka.

W ćwiczeniach, podczas których kierującym działaniami ratowniczymi był zastępca dowódcy JRG nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku st.kpt. Marcin Czerwiński, wzięły udział:

ZSP ANWIL S.A. – GCBA 12/80, GCBA 12/60, GCBA 7/60 i SCRt,

JRG 1 Włocławek – GCBA 5/32 i SLRr,

JRG 2 Włocławek – SCRChem i GCBA 8/50,

JRG 2 Toruń – SRChem,

JRG 2 Bydgoszcz- SLRChem,

KW PSP Toruń – SDł.

Ponadto na zabezpieczenie działań poza zakładem zadysponowano zastępy z OSP Lubanie i OSP Kruszyn.

Foto. Anwil

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl