W dniach od 8 do 9 października br. na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno-bojowe pod kryptonimem ‘Wędrzyn – Jesień 2018’.

Scenariusz ćwiczenia przewidywał pożar wielkopowierzchniowy, uruchomienie centralnego odwodu operacyjnego, koncentracje sił z terenu województwa lubuskiego wchodzących w skład kompanii gaśniczej ‘LUBUSKA’, przejazd kolumną pojazdów na miejsce pożaru oraz długotrwałe prowadzenie działań gaśniczych.

Kierownikiem ćwiczeń z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. był kpt. Dariusz Szymura – starszy specjalista Wydziału operacyjnego. Kompanią gaśniczą, która realizowała założenie dowodził mł. bryg. Paweł Renicki – dowódca JRG nr 1  KM PSP w Gorzowie Wlkp.

W ćwiczeniach udział wzięło 90 strażaków i 30 samochodów ratowniczo – gaśniczych i specjalnych.

Foto. KW PSP Gorzów Wlkp.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl