W dniach od 11 do 13 lutego na terenie gmin Czerwonak i Tarnowo Podgórne odbyły się ćwiczenia Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowych Centralnego Odwodu Operacyjnego z województwa wielkopolskiego.

W ćwiczeniach udział wzięły Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego ‘POZNAŃ’, ‘KONIN’, ‘KOŚCIAN’ i ’PIŁA’. Zabezpieczenie logistyczne stanowiły wydzielone siły i środki Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 8 w Bolechowie.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie gotowości SGRWN do działań w ramach Centralnego Odwodu Operacyjnego, w tym prowadzenie działań długotrwałych – ponad 24h, doskonalenie taktyki działań oraz wykonywanie prac podwodnych. Ćwiczenia były również okazją do doskonalenia taktyki działań pomiędzy poszczególnymi grupami oraz poznania możliwości sił i środków każdej z nich. W tym celu każdy z ćwiczonych pięciu epizodów zakładał udział minimum dwóch, współpracujących ze sobą grup.

W czasie trzydniowego zgrupowania przeprowadzono ćwiczenia, które opierały się na realnych sytuacjach, z którymi przyszło się zmierzyć strażakom podczas działań na i pod wodą.

Scenariusz pierwszy zakładał zsunięcie się do rzeki, pojazdu na slipie, wraz z 5 osobami wewnątrz. Z racji wpadnięcia 2 osób pod wodę, do akcji zaangażowano nurków oraz sonar. W zdarzeniu tym brały również udział siły i środki zakresu podstawowego ratownictwa wodnego w postaci JRG-3 oraz JRG 5 w Poznaniu.

Drugie założenie związane było z wpadnięciem pod taflę lodu dziecka oraz osoby próbującej iść mu z pomocą. Mimo dokładnych wskazań co do miejsca zniknięcia osób pod wodą, dużą trudnością okazało się dotarcie nurków po kruchym lodzie we wskazane miejsca.

Podobne trudności jak przy drugim założeniu napotkali ratownicy w 3 ćwiczeniu. Zadaniem strażaków było dotarcie i ewakuacja 2 osób przebywających na lodzie, daleko (ok 200m) od linii brzegowej.  Jednocześnie okazało się, że trzecia osoba znajduje się pod powierzchnią kruchego lodu. Założenie to wymagało użycia, poza ratownikami na lodzie i nurkami, także sprzętu oświetleniowego z racji na nocna porę działań.

Podobnie nocą strażacy zostali wezwani do 4 założenia. Zakładało ono ewakuację 2 osób uwięzionych na drugim brzegu rzeki podczas powodzi. Ze względu na brak możliwości użycia jednostek pływających oraz bezpośrednio ratowników w wodzie, ćwiczenie to wymagało wykorzystania umiejętności budowania przeprawy linowej i związanej z nią zasad ewakuacji poszkodowanych.

Ostatnim epizodem było odnalezienie zaginionych pod wodą 2 nurków. W tym zdarzeniu kluczową rolę odgrywała współpraca miedzy grupami, zwłaszcza między nurkami a grupa sonarową.

Ćwiczenia uświetnili swoją obecnością: Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Arkadiusz Przybyła oraz Komendant Miejski PSP w Poznaniu bryg. Jacek Michalak.

W ostatni dzień zgrupowania dokonano podsumowania ćwiczeń. Zarówno ćwiczący, rozjemcy jak i organizatorzy wnieśli swoje spostrzeżenia co do wykonywanych założeń. Wnioski takie, bez wątpliwości, pomogą poszczególnym grupom jeszcze lepiej przygotować się do realnych zagrożeń, aby w przyszłości móc sprawniej nieść pomoc w ratowaniu ludzkiego życia i mienia.

Foto. Marek Leśkiewicz

o autorze

Redakcja/Łukasz